2 điều phải biết về bệnh sùi mào gà

BỆNH TRUYỀN NHIỄM

2 điều phải biết về bệnh sùi mào gà

Bệnh sùi mào gà là một trong những bệnh xã hội thường lây truyền qua đường tình dục. Bệnh sùi mào gà có tên tiếng Anh là: Condylomata acuminata, venereal warts, anal warts, anogenital warts. Trong tiếng Việt, Sùi mào gà thường được gọi là bệnh mồng gà, bệnh mụn cóc sinh dục hoặc bệnh hoa liễu sinh dục. 2 điều phải biết về bệnh sùi mào gà

Read More